Aktuální programy podpor

DOMÁCNOSTI
• Nová Zelená úsporám (2014 – 2021)
• Integrovaný regionální operační program
• Program Jessica
• Program Panel
• Společný program pro výměnu kotlů
• Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 (MŽP)
(část domácnosti, prioritní osa 2.)

SLUŽBY
• Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (podnikatelské subjekty)
• Program EFEKT investiční část (sektor veřejných služeb, osvětlení)
• Operační program Životní prostředí (2014 - 2020, sektor veřejných služeb)
• OP Praha Pól růstu - část budovy (hl. m. Praha)

PRŮMYSL
• Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB


Projekční kancelář
stavební projekty a rozpočty rodinných domů, rekonstrukcí
projekty občanských staveb, budov, komunikací a kanalizací
stavební průzkumy, pasporty staveb, stavební a autorské dozory
• vyřizování všech druhů správních rozhodnutí v rámci stav. zákona 186/2006 Sb.

Energetická kancelář
• energetické audity a posudky
• průkazy energetické náročnosti budov

Energetické konzultační a informační středisko - EKIS
Poskytujeme
bezplatné energetické poradenství pro občany, zástupce veřejné zprávy, podniky i podnikatele formou osobních konzultací a prostřednictvím internetové poradny i-EKIS.
Pro osobní konzultace jsme vám k dispozici v naší kanceláři v následujících úředních hodinách:
Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa: 
13:00 - 17:00
EKIS

Poradenské centrum programu Nová zelená úsporám
• dotační projekty
Nabízíme bezplatné poradenství v rámci programu Nová zelená úsporám. Pro osobní konzultace jsme vám k dispozici v naší kanceláři.
Vzhledem k velkému zájmu o poradenství doporučujeme předchozí objednání. Po telefonické či e-mailové domluvě je možné sjednat i jiný termín, a to kdykoli v průběhu celého týdne.
Zelená úsporám

V rámci našich služeb nabízíme také zpracování:
• kompletní žádosti k programu
• odborného posudku
• projektové dokumentace
• předběžného posudku pro výběr nejvhodnější varianty
• energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budovy

Nabízíme služby v oblasti energetiky a energetického poradenství, pozemního stavitelství, architektury, TZB, vzduchotechniky a využití solárních zisků.
Poskytujeme bezplatné energetické poradenství pro občany, zástupce veřejné správy, podniky i podnikatele formou osobních konzultací.

Kontaktujte nás